سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

مشاوره ازدواج وخانواده

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سخنوری

باسمه تعالی

هفتاد دو نکته مهم در سخنرانی

نفوذ در دیگران

1-اگر می خواهید از خفقان زدگی ،از عقده ها ،از بدبینی ها ،از وازدگی ها وگوشه گیری ها از پراکندگی ها ذهنی واز استبداد فکری رهایی یابید فن سخن گفتن را بیاموزید

2-اعتماد بنفس وجرئت داشتن

3-دور کردن یاس

4-سیسرون می گوید  :شاید به همین جهت گفته اند :لازمه نطق خوب ,توام بودن آن با عصبانیت

5-پشت تربیون رفتن همانند یک سخنران خوب ایستادن ،نگاه کردن ,لب گشودن وحرف زدن

6-یک گفتگوی خوب را با یک داستان بیان کنید

7-ویلیام جیمز :گرچه به نظر می رسد که هرعمل پس از یک فکر یا احساس  به ظهور می رسد ولی در واقع توام با آن است یعنی با هم متولد می شوند وهر کدام از آنها دیگری را همپا دارد به میدان می کشد.

8-اگر کنترل افکار واحساسات  خیلی مشکل است ,کنترل اعمال وتنظیم آنها به دست ماست .

9-بهتر است پیش  از سخنرانی نفس عمیق بکشید واکسیژن فراوانی در درون خود ذخیره نمائید

10-شما حامل پیامی هستید که باید بگوئید واینک همه منتظر بیان مطلب هستند پس به جای شرم وترس نیست.

11-اگر بر اثر عصبانیت زیاد ,محتاج به تکان دادن دست وبدن هستید دستها را به پشت کمر بگیرد وهمانجا نوک انگشتان دست ویا پا را به آرامی تکان دهید که شنوگان متوجه نشوند

12-ممارست در برابر جمع باعث کاهش ترس می شود .

13-مولد ترس ندانستن است؛ نداستن ناشی از تجربه نداشتن، وعدم تجربه، نتیجه مستقیم تمرین نکردن

14-آماده کردن متن قبل از سخنرانی .

15-با خواندن کتاب آن را با فکر خود مخلوط نمائید.

16-شب وروز به آن فکر کنید.

17-عقاید وافکار خود را منظم کنید.

18-در هر فرصت از هر گفته ونوشته دیگران ویا اندیشه وایده های خود آنچه را که باز مناسب بحث می یابید در پاکت بنهید.

19-باید بدانید که اگر متن سخن شما قبلا (مثلا 2تا 7 روز قبل ) فراهم شده باشد 90%در صد سخنرانی شما خود به خود جذب کننده وموثر تر است.

20-تمرین صدا وتنفس با عث گرم شدن وجذاب بودن صدا می شود

21-خوب شروع کنیم وخوب ختم کنیم

22-اگر جمله مبالغه آمیز گفتیم به اثبات مبانی آن هم بپردازیم .

23-هر مطلب جای خود گفته شود  به عنوان مثال سلسله مراتب وترتیب رعایت شود1-2-3-4...

24- پرهیز از متن نا منظم  وسخن بد رعایت نکردن ترتیب   2.1.5.4.

25-پرهیز از بیان مطلب بی دلیل نباشد.

26-ذکر فواید معنوی وبه کار بستن کلمات جان پذیر (آزادی-محبت-صفا –انسانیت) شنوده را مجذوب می کند.

قواعدی برای تهیه متن

27-مشکلی رانشان دهید.

28-را ه علاج را معلوم کنید.

29-از شنونده برای همفکری در راهی که یافته اید مدد بخواهید.

30-به هنگام سخنرانی به نوشته نگاه نکنید شنونده کسل خواهد شد15%درصد از وقت تلف خواهد شد .

تقویت حافظه

31-پروفسور کارل سی شور (روانشناس )هر کش فقط 10درصد از حافظه طبیعی خود بهره برداری می کند.

32-رعایت قوانین تقویت حافظه( درک مطلب –تکرار –تسلسل افکار)

33-پنج دقیقه تمرکز حواس از یک روز مطالعه سطحی مفید تر است .هر چیزی که به حافظه سپردیم پس از هشت ساعت بقدری فراموش می کنی که در بقیه مدت تا یک ماه از خاطر برود حتما هر مطلب قبل از هشت ساعت باید مرور شود

34-

35-بورتن مترجم کتاب هزار ویک شب که 27 زبان را مثل زبان مادری خود می دانست می گفت : در هر نوبت تمرین زبان ,بیش از 75دقیقه وقت خود را صرف نکردم شما نیز چنین کنید .

36-تسلسل افکار اگراسم  کسی را می خواهید خفظ کنید آن اسم را با نام یکی از دوستان صمیمی خود که مشابهتی داشته باشد مقابله کنید بعد به حافظه بسپارید .

رفع خستگی گلو

37-شاعر رومی اگر می خواهید اشک شنونده را جاری سازید لااقل آثار غم را برچهره خویش ظاهر سازید .

38-امرسون : هیچ کار بزرگی در دنیا انجام نمی شود مگر در نتیجه تولید میل وهیجان است .

39-قبل سخنرانی ورزش سبک انجام دهید

40-حسن صوت :لحن خوب ادای نیکو کشش مناسب کلمه قطع ووصل بجا وشایسته ظاهر کلام را جمال می بخشد ومطلوب می سازد.

41-میزان صدا را کنترل کنید.

42-کلمات مهم را محکم ادا کنید.

43-سرعت بیان را در موقع حرف زدن کم وزیاد کنید .

44-شخصیت ناطق در سخنرانی موثر است .

45-استراحت لازم قبل از سخنرانی .

46-نزدیک و موقع سخنرانی  معده را  با غذای سبک واندک  تقویت کنید.

47-پوشیدن لباس مناسب

48-تمرین قوت صدا (تمرین تلفظ  ر ر بطور مسلسل وار)

49-ایستاده سخن گفتن .

50-تن صدا یک نواخت نباشد

51-نگاه سخنران به جذابیت می افزاید

52-تمرین شل کردن فک پایین وتنفس کوتاه  فبل از سخنرانی انجام دهید

53-بدن راشل کنید هوا را بدون فشار بر گلو به داخل سینه آنقدر بکشانید که ریه ها ودیافراگم فشار آورد

54-شنیدن مطلب تازه وبی سابقه ذهنی کاملا جلب توجه می کند

55-مطلب را با امید وخوشبینی اداکنید.

56-از عالمانه وکتابی ودرسی سخن گفتن بپرهیزید.

57-ازاستعمال کلمات وجملات عامیانه  بپرهیزید.

59-بلند خواندن مطالب در قدرت سخن رانی موثر است .

60-کنایه عبارات شعر وتشبیهات جالب را یادداشت ودر اولین زمینه مناسب بکار ببریم .

61-واضح حرف بزنید. دو موقع به گوینده می گویند تکرار کن 1-زمانی که کلامش واضح نیست 2- آن وقت که کلامش بس شیرین ودلچسب ونیکو وقابل فهم است

62-از صنعت زشت وزیبا استفاده کنید مثال : آنجا کاخی است سر به فلک کشیده ,زمزمه آبشار مصنوعی داخل باغ شوری در دل می افکند یا حضرت امیر (ع) که بگاه نبرد چندان خشن بود که قلبها را می لرزاند چون به اطفال یتیم می رسید زانوانش به هم می خورد واز حرکت باز می ماند.

63- برای موفقیت در سخنرانی حکایات وامثال بسیاری را به خاطر بسپارید.

64-دادزدن لازم نیست درست ادا کردن وصراحت داشتن در زیر وزبر حروف وشمرده ومقطع واصولی تلفظ نمودن کلمات شرط اساسی در رساندن صدا به نقاط  دور تر سالن سخنرانی است .

65- انسان هر مطلبی را که بشنود صحیح می پندارد مگر آنکه عکس آن رابشنود .

66- اگر می خواهید چیزی را به دیگرا بقبولانید آن را به چیزی تشبیه کنید.

67-از ذکر اعداد حتی به کار بردن اصطلاحات علمی در سخنرانی خودداری کنید.

68-مقایسه کردن مثال به جای گفتن کشور سی ونه میلیون بگوئید جمعیت فلان کشور  یک برابر ونیم جمعیت ایران

69-با دیدن شکل نگاه شنونده متوجه می شویم که آیا مطلب را فهمیده یا نه ؟ دقت چشم 25 مرتبه بیش از دقت گوش است

70- آغاز سخن نقل حکایت ویا کلامی برای خوشمزگی  را بر زبان جاری نکنید.

71-به وقت حرف زدن سینه خود را بلند نگاه دارید که همین گونه سخن راندن با این وضع قشنگ بدنی جلب توجه می کند.

72-در ابتدای سخن هرگز شکسته نفسی نکنید  

 

منبع:  جزوه دکتر رجبعلی مظلومی